Tietosuojaseloste 19.5.2020

Rekisterinpitäjä:

Jere Käkönen

Vaasankuja 7, 04430 Järvenpää

jere.kakonen@jkakonen.fi

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietojasi vastaanottavat– yrityksemme, siis minä itse– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse. Säilytämme henkilötietojasi:– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan. Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleHuomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.